Bara nödvändiga vård- och omsorgsinsatser utförs på grund av personalbrist

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

2 december 2020

Kommunnyheter, Socialtjänsten

Den närmaste tiden kommer kommunens vårdtagare och brukare endast få hjälp med de allra mest nödvändiga omvårdnadsinsatserna. Orsaken till detta är stor sjukfrånvaro bland personalen. Beslutet, som fattats av socialchefen, gäller fram till den 13 december, men kan vid behov förlängas.

Socialförvaltningen befinner sig just nu i ett extraordinärt läge till följd av stor personalbrist. Pandemins konsekvenser inom förvaltningen är värre nu än i våras.

Den ökade smittspridningen påverkar hela kommunen och medför stor frånvaro av många olika orsaker:

  • egen sjukfrånvaro
  • vård av barn
  • personal som försatts i hemmakarantän för att någon i hushållet har konstaterad smitta
  • personal som hör till en riskgrupp och inte kan jobba inom vården just nu.

Flera enheter inom vård- och omsorgsverksamheten har ett mycket ansträngt länge, detsamma gäller inom enheten funktionsnedsättning. Tyvärr är prognosen att situationen inte kommer förbättras den närmaste tiden.

Hårda prioriteringar krävs

Till följd av det extraordinära läget fattade Tibro kommuns socialchef den 24 november beslut om att samtliga enheter inom förvaltningen endast ska utföra de arbetsuppgifter som är mest nödvändiga utifrån en minimal bemanning. Det beslutet förlängs nu eftersom flera enheter fortfarande har ett personalbortfall på mellan 20-50 % och för att de vidtagna åtgärderna varit till god hjälp för personalen som är i tjänst. 

Det innebär att kommunens vårdtagare och brukare endast kommer att få hjälp med den mest nödvändigaste omvårdnaden såsom:

  • nödvändiga inköp
  • personlig omvårdnad
  • medicin och måltider

Insatser som inte är nödvändig omvårdnad, såsom städ, duschning, ledsagning, promenader, social samvaro, sängbäddning och yttre service kommer socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal inte att kunna utföra för närvarande.

Alla berörda har fått eller kommer att få personlig information om beslutet.