Ny riktlinje för lönebildning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

26 november 2019

HR/Personal

Kommunen ska bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet utifrån politiska beslut och inom fastställda ekonomiska ramar. Kommunstyrelsens personalutskott antog 2019-11-19 ny riktlinje för lönebildning i Tibro kommun att gälla från 2019-12-01.

Kommunen ska bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet utifrån politiska beslut och inom fastställda ekonomiska ramar. En förutsättning är tillgång till personal med rätt kompetens som trivs med sina arbetsuppgifter och är engagerade i att åstadkomma goda resultat i verksamheten. Ett styrmedel för att lyckas med den strategiska kompetensförsörjningen är kommunens lönebildning.

Ny riktlinje för lönebildning är beslutat och gäller från 2019-12-01.

Riktlinjer för lönebildning