Kommunens demenssamordnare prisad för viktig förbättringsresa

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

28 november 2019

Kommunnyheter, Socialtjänsten

Tibro kommuns demenssamordnare Johan Ekstrand vann priset Årets förbättringsresa på Framtidsgalan. Johan uppmärksammas för arbetet med att skapa ett mer individanpassat arbetssätt inom demensomvårdnaden, som pågått i Tibro sedan 2012.

Johan Ekstrand deltog i Framtidsgalan tillsammans med sin fru, vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist och enhetscheferna Carina Laurila och Sandra Eggen. Johan blev både överraskad och glad när det stod klart att det var han som tog hem priset.

- Det känns jättebra att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet, konstaterade han glatt direkt efter utnämningen.

Personcentrerad demensorganisation

2016 sjösattes en ny personcentrerad demensorganisation i Tibro kommun. Hemvård, dagliga aktiviteter, korttids- och växelvård samt demensboende placerades i samma organisation. Parallellt med detta infördes ett nytt arbetssätt där samma personal stöttar varje enskild vårdtagare med både personlig omvårdnad och daglig aktivering genom hela sjukdomsförloppet.

Målet med omorganisationen var att kunna tillgodose varje vårdtagares personliga behov på ett bättre sätt och skapa större trygghet för personer med demens och andra minnesstörningar och deras anhöriga.

Prisas för uthålligt, positivt engagemang

Johan har arbetat som demenssamordnande sjuksköterska i Tibro kommun sedan 2014. Han har varit en av de drivande krafterna i arbetet med att få det nya arbetssättet att slå igenom i Tibro kommuns demensorganisation. Det han upplever att han kunnat bidra med i förändringsprocessen är att konsekvent visa på och betona de positiva effekterna av det nya arbetssättet - och ett nytt tankesätt:

- Jag har lagt ner mycket tid på att leta fram och hitta bra exempel på att personerna som vi hjälper mår bättre av vårt arbetssätt. Jag har dessutom oförtrutet förmedlat till kollegorna att vårt arbete kommer ge riktigt positiva resultat i slutändan, även då jag känt mig osäker och tveksam för att det vi gjort ifrågasatts, säger Johan.

Viktigt lagarbete

För Johan är det viktigt att inbegripa alla som arbetar i Tibro kommuns demensorganisation i utnämningen. Han betonar att han och den berörda personalen har gjort en genomgripande förändringsresa som både varit stimulerande och många gånger påfrestande.

- Hela personalgruppen har jobbat stenhårt under lång tid för att göra den här förändringen möjlig. Vi har hela tiden fått påminna varandra om i vardagen att vårt arbetssätt ger oss större möjligheter att skapa trygghet för den enskilde individen, betonar han.

Inspiration till fortsatt utveckling

Johan Ekstrand upplever att han utvecklats påtagligt i sin yrkesroll genom omorganisationen. Han är i grunden en inlyssnande lagspelare, som fått ett bättre självförtroende och vågar ta mer plats genom de utmaningar han ställts inför under de senaste fyra åren.  

- Det är otroligt glädjande att ha fått den här utmärkelsen. Det ger energi att jobba vidare och fortsätta utvecklas, säger Johan. Jag minns så väl när jag knöt näven i byxfickan och bestämde mig för att fortsätta vara positiv, för jag trodde verkligen på det vi gjorde. Idag är det sällan någon som ifrågasätter vårt arbete. Det känns fantastiskt!

Framtidsgalan är en kompetensutvecklande inspirationsdag som genomförs för att uppmärksamma goda exempel i offentlig sektor.