Restriktivitet på årets 20:e ledningsgrupp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

11 december 2019

Kommunnyheter

Restriktivitet var en av punkterna på dagordningen när årets 20:e och sista ledningsgrupp genomfördes 11 december.

Restriktivitet vid anställningar och inköp är två områden som kommer att MBL-förhandlas 17 december och efter förhandlingen kan kommunchef Kristina Lundgren fatta beslut. Ledningsgruppen informerades om uppdraget till Kristina från kommunstyrelsens arbetsutskott och diskuterade förslag till rutiner.

En ny vision för Tibro kommun finns i startgropen. Konsultstöd upphandlas och avsikten var att ledningsgruppen skulle ta ställning till bästa anbudet. Men det gick inte. Anbudstiden har förlängts till 13 december med syfte att få in fler förslag. Upptaktsmöte för visionsarbetet blir 21 januari.

Resultatet av årets medborgarundersökning genom SCB kom till kommunen dagen före ledningsgruppsmötet. En snabb överblick visar att medborgarnas uppfattning om arbetsmöjligheter och bostäder har förbättrats, men att otryggheten försämrats enligt nöjd regionindex. Medborgarna är enligt nöjd medborgarindex mer nöjda i år än 2017 när det gäller räddningstjänsten och gymnasieskolan. När det gäller nöjd inflytandeindexökar information och påverkan.

Sista dag för extern fakturering när det gäller 2019 sker 16 januari. 23 januari är sista bokföringsdag. Texter till årsredovisningen ska skickas till Emma Lindblad senast 16 januari, gärna med bilder om sådana finns!

Andra punkter på dagordningen var ägarstyrning, Agenda 2030, förändringar inom BUN, KLK:s uppdrag, uppföljning prioriterade utvecklingsområden och vad som åstadkommits under året.

Nästa möte med kommunens ledningsgrupp sker 8 januari.