Kompetensförsörjning på Ledarforum

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

8 december 2019

Kommunnyheter

Kompetensförsörjning var den röda tråden när Ledarforum arrangerades 5 december. Workshop genomfördes där grupperna utgjordes av lärgrupperna.

Det fanns fyra frågeställningar till grupparbetet: Möjligheter, utmaningar, vad krävs av mig som ledare och förutsättningar för medarbetarengagemang.

Det finns en särskild kompetensförsörjningsgrupp i kommunen med syfte att just trygga kommande rekryteringar.

Läget inför nästa budgetår var en annan viktig punkt på dagordningen. Ekonomichef Ulf Jansson, socialchef Anneli Koivuniemi och barn- och utbildningschef Eva Gustavsson redogjorde för förutsättningarna, som allmänt blir kärvare.

Lokalstrateg Samuel Willner berättade om lokalförsörjningsarbetet, som hittills fokuserat på skollokaler, men som nu också hanterar socialförvaltningens behov.

Detta var årets fjärde och sista Ledarforum. I Ledarforum finns kommunens samtliga 40-talet chefer. Nästa Ledarforum sker 4 mars.