Publicering på webb och sociala medier

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro.se är Tibro kommuns viktigaste informationskanal för kommuninvånarna, förenings- och näringslivet och besökare. Den ska fungera som ett nav för all kommunikation i kommunen. Information om sprids i andra kanaler ska även finnas här. Tibro kommun har även officiella sociala mediekanaler på Facebook, Instagram och Youtube.

Webbplatsen har tre huvudfunktioner:

 • Service- och informationsplattform. Här ska kommuninvånare, föreningar och företag enkelt hitta information om och få kontakt med de kommunala verksamheterna och smidigt kunna ta del av den service som kommunen erbjuder.

 • Adressbok. Kommuninvånare, föreningar, företag och besökare ska kunna använda webbplatsen som en digital adressbok när de behöver komma i kontakt med kommunens personal.

 • Skyltfönster. Webben ska fungera som ett skyltfönster för Tibro som ort. Här ska både befintliga och blivande kommuninvånare och besökare kunna få kunskap om och en känsla för det som är typiskt för Tibrobygden samt få en inblick i det utvecklingsarbete, som kommunen och förenings- och näringslivet driver tillsammans.

Rätt känsla för Tibro på webben - kommunicera visionen och vår värdegrund!

Med hjälp av den grafiska profilen, de publicerade bilderna och nyheter ska webben sända ut signaler om det som Tibro strävar efter att vara enligt Tibros vision:

 • en plats där det skapas miljöer och evenemang som sticker ut
 • en boplats som lockar, inspirerar och erbjuder trygghet för ett aktivt liv i världen
 • en innovativ mötesplats för världens inredare
 • en mötesplats för allas intressen

Tibro.se - en plats där vi informerar om aktuella evenemang!

Kopplingen mellan tibro.se och Tibros turist- och evenemangssidor på webbplatsen www.vastsverige.com, som drivs av Västsvenska Turistrådet, är tydlig. Det märks främst genom att det löpande läggs ut information om aktuella evenemang på startsidan på tibro.se.

Tibro kommun i sociala medier

Sociala medier är interaktiva mediekanaler - mötesplatser - som ger möjlighet till dialog och delning av material som skapas av dem som använder kanalerna.

Tibro kommun har en officiell kommunsida på Facebook, ett aktivt Instagramkonto och ett kommunövergripande konto på Youtube. Därutöver kommunicerar en rad olika kommunala verksamheter med sina respektive målgrupper via öppna och slutna Facebookgrupper, via bloggar och andra sociala mediekanaler.

Strategi för arbete med sociala medier

Tibro kommun har en strategi samt riktlinjer för användning av sociala medier, som du hittar på sidan med Manualer och lathundar. Av styrdokumentet framgår att vi som kommunanställda ska använda sociala mediekanaler för att:

 • Marknadsföra kommunen och olika evenemang
 • Skapa digitala forum för ökad dialog med kommuninvånarna
 • Snabbt sprida och inhämta information till och från kommuninvånarna vid allvarliga händelser som kräver särskilda insatser från kommunen, så kallade extraordinära händelser.

Chefsbeslut om arbete med sociala mediekanaler

Varje enhet ansvarar för sitt deltagande i sociala mediekanaler och för informationen som finns där. Beslut om användning av en social mediekanal samt vem/vilka som får använda sociala medier i tjänsten fattas av respektive enhetschef. Beslutet ska vara skriftligt och tidsbegränsat samt förmedlas till kommunens kommunikatör.

Av beslutet ska det framgå:

 • vad som är syftet med verksamhetens närvaro i den sociala mediekanalen
 • vilken social mediekanal som används (ange adress)
 • huvudsaklig målgrupp
 • vem som är ansvarig för den sociala mediekanalen

Sociala mediekanaler som har en kommentarsfunktion ska bevakas dagligen på vardagar.