Tibro kommuns rehabiliteringsprocess

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Rehabiliteringsrutinen ska säkerhetsställa att tidiga och strukturerade insatser görs vid behov av rehabilitering. Oavsett om det rör sig om ett första uppmärksammande samtal om eventuell ohälsa eller om medarbetaren redan befinner sig i en sjukskrivning. Här kan du läsa mer om Tibro kommuns rutin vid rehabilitering.

Rutin vid rehabilitering

Denna rutin ska säkerhetsställa att tidigara och strukturerade insatser görs vid behov av rehabilitering. Den kan användas som en checklista. Oavsett om det rör sig om ett första uppmärkammande samtal om eventuell ohälsa eller om medarbetaren redan befinner sig i en sjukskrivning, är det av yttersta vikt att du som chef dokumenterar samtalet och upprättar en rehabplan.

Om chef och medarbetare konstaterar att det finns ett rehabiliteringsbehov ska de gemensamt kartlägga behovet av rehabilitering och snarast upprätta en rehab-och handlingsplan. Handlingsplanen ska underlätta återgång i arbete och tydliggöra ansvarsfördelningen. I planen ska det tydligt framgå:

  • vilka aktiviteter/åtgärder som är planerade
  • syfte med åtgärden
  • vem/vilka som ansvarar för genomförandet
  • när i tid åtgärden ska påbörjas och vara genomförd
  • tidplan när uppföljning och utvärdering ska ske

Relaterade länkar och dokument

Tibro kommuns rehabiliteringsriktlinje
Rutin rehabilitering