Medarbetarens ansvar vid sjukdom

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Medarbetaren har det yttersta ansvaret för att värna om sin egen hälsa. Detta innebär således att medarbetaren har ett ansvar att signalera och kommunicera eventuella problem som kan leda till ohälsa till sin närmsta chef. Vidare är medarbetaren skyldig att aktivt medverka i sin rehabilitering.

Vid sjukfrånvaro har medarbetaren följande ansvar

  • Sjukanmäla sig till sin chef
  • Från den sjunde sjukfrånvarodagen och löpande lämna läkarintyg
  • Aktivt delta i rehabiliteringen och lämna de uppgifter som behövs för att chefen ska kunna ta sitt rehabiliteringsansvar
  • Hålla kontakten efter bästa förmåga med arbetsplatsen vid sjukfrånvaro
  • Använda de hjälpmedel/redskap som arbetsgivaren tillhandahåller i anpassnings- eller rehabiliteringssyfte
  • Följa de beslut om åtgärder som arbetsgivaren fattar i anpassnings- och rehabiliteringssyfte (t.ex. arbetstider och arbetsuppgifter)
  • Efter bästa förmåga delta enligt planering i handlingsplan och i genomförandet av de åtgärder som krävs för den egna rehabiliteringen
  • Delta på möten om den egna rehabiliteringen