Mall för plan för återgång i arbete

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Vid rehabilitering ska arbetsgivaren alltid dokumentera och upprätta en plan för hur återgången till arbete ska se ut för medarbetaren.

En plan för återgång i arbete ska upprättas senast den dagen arbetsförmågan hos medarbetaren varit nedsatt under 30 dagar. Planen kommer att ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av rehabiliteringsbehov och ersättningsmöjligheter. Försäkringskassan har utarbetat en mall som du som chef ska använda i upprättandet av planen.

Utifrån arbetstagarens läkarintyg ska du som chef göra ett antagande om när hen kan komma tillbaka i ordinarie arbete.  Om det inte är möjligt kan du tillsammans med din medarbetare göra ett antagande om när hen kan börja arbeta.

Försäkringskassans mall - Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Situationer som inte kräver en fullständig plan

  • Om arbetstagaren förväntas kunna återgå helt i arbete inom 60 dagar behöver du som chef bara dokumentera ditt ställningstagande istället för att ta fram en plan.  I vanlig ordning ska rehabiliteringsplan upprättas enligt Tibro kommuns rehabiliteringsriktlinje. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan börja arbeta inom 60 dagar ska du ta fram en plan med medarbetaren så snart som möjligt.
     
  • Om arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser och oavsett sjukskrivningens längd, behöver du som chef bara dokumentera skälen till det. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan återgå i arbete utan insatser ska du ta fram en plan så snart som möjligt.

  • Om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att återgång i arbete inte är möjligt, inte ens med rehabiliterande åtgärder, behöver du inte ta fram en plan utan dokumenterar bara ditt ställningstagande. Om du är tveksam eller om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt kan återgå i arbete, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.

  • Om arbetstagarens hälsotillstånd för tillfället innebär att hen inte kan delta i planeringen får planen vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. Du behöver då bara dokumentera ditt ställningstagande.