Hur du som chef kan stötta en medarbetare som är sjukskriven

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Ibland kan man som chef vara orolig över att den som är sjukskriven ska uppfatta det som påträngande om man tar kontakt under sjukskrivningen, men brist på kontakt och engagemang från din sida kan faktiskt göra det svårare för den anställde att komma tillbaka till arbetet.

 • Håll kontakten
  Det är viktigt att hålla kontakten. Om kommunikationen är obefintlig eller dålig kan det snabbt uppstå missförstånd eller andra hinder. Det anställde kan uppleva att hon/han inte saknas eller uppskattas, vilket kan försämra en redan försvagad självkänsla ytterligare.

 • Bjud med medarbetaren
  Genom att erbjuda medarbetaren möjligheten att besöka arbetsplatsen, komma till fikarasten eller delta på sociala arrangemang med arbetslaget visar att du fortfarande räknar honom eller henne till arbetsgruppen. Ett mycket viktigt inslag för att medarbetaren ska känna sig som en del i arbetsgruppen.

 • Föreslå tid för kontakt
  Föreslår och kom överens om en tid för nästa kontakt redan när den anställde sjukanmäler sig. Ni bör vid varje kontakttillfälle komma överens om när ni ska höras nästa gång.

 • Kontaktperson
  I de allra flesta fall är det närmsta chef som fungerar som kontaktperson för den sjukskrivne medarbetearen. Ibland kan det dock vara mer lämpligt med någon annan, t.ex. en annan chef, beroende på medarebtarens situation och frånvaroorsak. Det är viktigt att den anställde har ett bra förhållande till den kontaktperson som utses.

 • Ställ öppna frågor
  Var inte rädd för att ställa öppna frågor till medarbetaren om vad som är orsaken till frånvaron. Var beredd på att den anställde kan vara orolig eller avståndstagande när du försöker kommunicera. Sådana reaktioner kan vara symptom på tillståndet eller sjukdomen. Se till att frågor den anställde tar upp undersöks och hanteras snabbt.

 • Planera återgång
  Planera gradvis återgång till arbetet när den anställde börjar tillfriskna. Här är det viktigt att tänka på att det kan finnas behov av viss anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstider i ett inledande skede för att underlätta återgången. Gör detta i samråd med medarbetaren och gör kontinuerliga uppföljningar.

 • Klargör arbetsgivarens och medarbetarens ansvar i rehabiliteringen
  Klargör tidigt arbetsgivarens och medarbetarens respektive ansvar i rehabiliteringsprocessen. Gå i lugn och ro igenom Tibro kommuns rehabiliteringsriktlinje så att medarbetaren är väl införstådd med processen och vilka aktiviteter som kan förväntas från arbetsgivarens sida. Vid behov kan stöd från HR ges vid genomgång.