Chefens ansvar vid sjukfrånvaro och rehabilitering

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Det är chefens ansvar att aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa och fortlöpande vara lyhörd för medarbetarens hälsotillstånd och, så långt det är möjligt, försöka vidta åtgärder innan sjukdom och arbetsskador konstateras. D

Chefens ansvar vid sjukdom

  • Vid dag 1 ha kontakt med medarbetare samt löpande bedöma arbetsförmåga och vidta de anpassningsåtgärder som är möjliga
  • Därefter ha regelbunden kontakt med medarbetaren och främja aktiviteter som underlättar kontakten med arbetsplatsen
  • Vid dag 8 bedöma arbetsförmåga utifrån läkarintyg (sid 2 i intyget ger underlag för detta)
  • Utreda medarbetares rehabiliteringsbehov och vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder så snart det är möjligt samt skriva rehabiliteringsplan med medarbetaren
  • Dokumentera processen och ha regelbundna uppföljningsmöten
  • Vid behov ta stöd från HR-enheten och företagshälsovården

Det är viktigt att du som chef utgår från medarbetarens resurser och tar hänsyn till den arbetsnedsättning som finns för att kunna hitta kreativa och lämpliga anpassningsåtgärder.