Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Chefen ansvarar för att medarbetaren har en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger sjukfrånvaro och arbetsskador. I arbetet är det viktigt att kontinuerligt utföra regelbundna arbetsmiljökartläggningar för att ta reda på om det finns ett samband mellan medarbetares frånvaromönster, arbetsskador och arbetsmiljön på arbetsplatsen.

 • Tibro kommuns rehabiliteringsprocess

  Rehabiliteringsrutinen ska säkerhetsställa att tidiga och strukturerade insatser görs vid behov av rehabilitering. Oavsett om det rör sig om ett första uppmärksammande samtal om eventuell ohälsa eller om medarbetaren redan befinner sig i en sjukskrivning. Här kan du läsa mer om Tibro kommuns rutin vid rehabilitering.

 • Chefens ansvar vid sjukfrånvaro och rehabilitering

  Det är chefens ansvar att aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa och fortlöpande vara lyhörd för medarbetarens hälsotillstånd och, så långt det är möjligt, försöka vidta åtgärder innan sjukdom och arbetsskador konstateras. D

 • Mall för plan för återgång i arbete

  Vid rehabilitering ska arbetsgivaren alltid dokumentera och upprätta en plan för hur återgången till arbete ska se ut för medarbetaren.

 • Hur du som chef kan stötta en medarbetare som är sjukskriven

  Ibland kan man som chef vara orolig över att den som är sjukskriven ska uppfatta det som påträngande om man tar kontakt under sjukskrivningen, men brist på kontakt och engagemang från din sida kan faktiskt göra det svårare för den anställde att komma tillbaka till arbetet.

 • Alkohol och droger

  En drogfri arbetsplats är en förutsättning för att de tjänster som kommunen utför är av så hög kvalitet att kommuninvånarnas förtroende bibehålls. Därför har Tibro kommen en drogpolicy.