Arbetsmiljö och hälsa

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Som arbetsgivare har Tibro kommun ansvar för att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Här hittar du som chef och medarbetare information om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs inom Tibro kommun, samt lagar och avtal inom området.