Anställningens grund

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Grundläggande lagar och avtal

 • Anställningsskydd (LAS)
 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetstidslagen
 • Diskrimineringslagen
 • Medbestämmandelagen (MBL)
 • Föräldraledighetslagen
 • Semesterlagen
 • Offentlig anställning (LOA)
 • Sjuklönelagen
 • Socialförsäkringsbalken
 • Skollagen
 • Introduktion av medarbetare

  I Tibro kommun är vi måna om att våra nyanställda medarbetare ska känna sig välkomna från start. Därför är det av största vikt att varje medarbetare erbjuds en strukturerad introduktion av sin nya arbetsplats.

 • Anställningen upphör

  En anställning kan upphöra av flera olika skäl. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid avslut av en anställning.