Facklig samverkan

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Inom Tibro kommun tillämpas ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Samverkansavtalet är ett kollektivavtal som är en vidareutveckling av både medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML). Syftet med avtalet är att ge ökat inflytande, delaktighet och samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare.

 Samverkan sker på flera nivåer i kommunen
  • CESAM - Central samverkansgrupp (kommunövergripande)
  • FÖSAM - Förvaltningssamverkansgrupp
  • LOSAM - Lokal samverkansgrupp inom förvaltningen
  • APT - Arbetsplatsträff

Samtliga samverkansgrupper fungerar även skyddskommittér enligt reglerna i Arbetsmiljölagen (AML). Grupperna ska vara policyskapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor. Vidare ska samverkansgrupperna planera, kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden (det systematiska arbetet). Samverkansgrupperna ska även hantera information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö. Dessa uppgifter ska integreras i övriga verksamhetsfrågor. Vid behov adjungeras huvudskyddsombuden.

Samverkansantal Tibro kommun

Tibro kommuns samverkansavtal