Sjukanmälan, sjukfrånvarodag 1-7

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Om du som medarbetare inte kan arbeta på grund av sjukdom, ohälsa, olycksfall eller arbetsskada ska du anmäla detta omgående till din närmsta chef.

Detta ska göras genom ett telefonsamtal, för att din chef ska kunna bilda sig en uppfattning om ditt hälsotillstånd. Tillsammans resonerar ni om det finns möjlighet för dig att utföra visst arbete del av dagen eller om din arbetsförmåga är helt nedsatt. 

Under sjuklöneperioden kan du arbeta olika mycket olika dagar beroende på ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga. Du får lön för arbetad tid och sjuklön för den resterande tiden. Det finns inga regler som säger att arbetstiden måste vara en viss procent av full arbetstid (sjuklönen är steglös från 1 – 100 %).