Medarbetarens ansvar vid sjukfrånvaro och rehabilitering

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Du som medarbetare har det yttersta ansvaret för att värna om din egen hälsa. Detta innebär att du har ett ansvar att signalera och kommunicera eventuella problem som kan leda till ohälsa till din närmsta chef. Vidare är du skyldig att aktivt medverka i din rehabilitering efter bästa förmåga.

Vid sjukfrånvaro har medarbetaren följande ansvar

  • Sjukanmäla sig till sin chef
  • Från den sjunde sjukfrånvarodagen och löpande lämna läkarintyg
  • Aktivt delta i rehabiliteringen och lämna de uppgifter som behövs för att chefen ska kunna ta sitt rehabiliteringsansvar
  • Hålla kontakten efter bästa förmåga med arbetsplatsen vid sjukfrånvaro
  • Använda de hjälpmedel/redskap som arbetsgivaren tillhandahåller i anpassnings- eller rehabiliteringssyfte
  • Följa de beslut om åtgärder som arbetsgivaren fattar i anpassnings- och rehabiliteringssyfte (t.ex. arbetstider och arbetsuppgifter)
  • Efter bästa förmåga delta enligt planering i handlingsplan och i genomförandet av de åtgärder som krävs för den egna rehabiliteringen
  • Delta på möten om den egna rehabiliteringen

Relaterade länkar och dokument

Tibro kommuns rutin vid sjukfrånvaro och rehabiliteringsarbete

Tibro kommuns rehbiliteringsriktlinje