Karensavdrag

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Från 1 januari 2019 tillämpas karensavdrag istället för karensdag.

Tidigare karensdag innebar att du som har oregelbundna arbetstider förlorade mer pengar om du var sjuk en dag då du skulle ha jobbat ett långt pass. Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom avdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.

Tidigare karensdag innebar också att man kunde undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla sig sent om man blev sjuk under arbetstid. Med karensavdraget spelar det ingen roll om man sjukanmäler sig sent på dagen, avdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Har du som medarbetare frågor om karensavdraget ska du i första hand kontakta din närmsta chef.