Inte alltid rätt till sjuklön

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Sjukdom medför inte alltid rätt till sjuklön. För att du ska ha rätt till sjuklön måste det finnas en arbetsoförmåga som innebär att du helt eller delvis inte klarar ditt arbete på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ansvarig chef ska därför i varje enskilt fall göra en bedömning om rätt till sjuklön finns. Om din chef tillfälligt kan anpassa arbetsuppgifterna eller tillfälligt ge dig andra arbetsuppgifter som du kan utföra trots din sjukdom eller skada är du som medarbetare skyldig att utföra detta arbete och har därmed inte rätt till sjuklön.