Semester

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Här kan du läsa mer kring reglering och bestämmelser avseende semesterledighet,

 

 • Begrepp semester

  Semesterår, intjänandeår och förskottssemester. Här kan du läsa mer om de olika begreppens innebörd i semesterlagen och AB.

 • Semesterdagar

  Antal semesterdagar som du har rätt till varierar beroende på hur gammal du är. Detta gäller inte de som är anställda som har uppehållstjänst eller ferietjänst.

 • E-tjänst semesterväxling i Tibro kommun

  Som tillsvidareanställd medarbetare i Tibro kommun har man möjlighet att växla sitt semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.

 • Om du blir sjuk under din semester

  Om du har oturen att bli sjuk under din semester ska du omgående meddela detta till din närmsta chef eller tillförordnad närmsta chef under ordinarie chefs semester.

 • Avbruten semester

  Vid extra ordinära situationer i verksamheten kan det bli aktuellt för arbetsgivaren att överväga att medarbetaren avbryter sin semester och återgår i tjänst.