Ledighet för studier

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

För att ha rätt till studieledighet måste du vid ledighetens början ha varit anställd hos Tibro kommun de senaste sex månaderna eller minst sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Dessa krav gäller dock inte vid facklig utbildning. Läs mer om studieledighet här.

Om du som medarbetare har för aviskt att studera bör du ansöka om ledighet för studier hos din chef i god tid. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig studieledighet. Däremot kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i sex månader från det datum du sökte ledigheten.