Ledighet för enskilda angelägenheter (EA)

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Enligt kollektivavtalet AB kan medarbetare beviljas ledigt med bibehållen lön vid enskild angelägenhet. Ledigheten är dock ingen rättighet, utan ska prövas i varje enskilt fall av närmsta chef.

Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges att behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår.

Synnerliga skäl anses som nära anhörigs svårare sjudkom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.