Kompensationsledighet nationaldagen

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Sommarblommor

Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska medarbetaren kompenseras med en annan ledig arbetsdag under kalenderåret.

Detta gäller om du arbetar måndag - fredag med 40 timmar per helgfri vecka vid heltid, eller är deltidsanställd och har ordinarie arbetstid förlagd till annandag pingst.

Medarbetare som är anställda enligt kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska (BEA), samt de som är uppehållsanställda (Bilaga U) omfattas.

Arbetstagare som är anställda på Bilaga M (lärare) eller PAN omfattas inte av bestämmelsen.

Du ansöker om ledigheten i Medvind med frånvaroorsak "kompensation nationaldagen". Du kan ansöka om kompensationsledigheten först efter att annandag pingst har infallit.

Kompensationsdagen måste tas ut under 2021 och kan ej sparas till nästkommande år.