Ledighet och semester

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

 • Semester

  Här kan du läsa mer kring reglering och bestämmelser avseende semesterledighet,

 • Kompensationsledighet nationaldagen

  Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska medarbetaren kompenseras med en annan ledig arbetsdag under kalenderåret.

 • Föräldraledighet

  Som förälder har du en lagstadgad rätt att vara föräldraledig oavsett anställningsform. Föräldraledighet innebär tjänstledighet enligt föräldraledighetslagen. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till din chef minst tre månader före ledighetens början enligt regleringen i kollektivavtalet AB.

 • Ledighet för studier

  För att ha rätt till studieledighet måste du vid ledighetens början ha varit anställd hos Tibro kommun de senaste sex månaderna eller minst sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Dessa krav gäller dock inte vid facklig utbildning. Läs mer om studieledighet här.

 • Ledighet för enskilda angelägenheter (EA)

  Enligt kollektivavtalet AB kan medarbetare beviljas ledigt med bibehållen lön vid enskild angelägenhet. Ledigheten är dock ingen rättighet, utan ska prövas i varje enskilt fall av närmsta chef.