Veckoarbetstid

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Arbetstiden regleras bland annat i Arbetstidslagen (ATL), Allmänna Bestämmelser (AB) och i Huvudöverenskommelser (HÖK) för olika yrkesgrupper.

Helgfrivecka

Enligt AB är ordinarie arbetstid för heltidsanställd i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Normalarbetstid för heltidsarbetande är mellan kl 07.30 – 16.00 med en halvtimmes lunch. 

Arbetstid förlagd vardag, söndag och helgdag

För en heltidsanställd som arbetar vardag som söndag och helgdagar (påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton) ska arbetstiden vara i igenomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka enligt AB.

Veckoarbetstid lärare

För heltidsanställd medarbetare med ferietjänst (exempelvis lärare) är veckoarbetstiden 35 timmar per helgfri vecka, samt 10 timmars förtroendetid.

Deltid

Om du arbetar deltid så blir din arbetstid i proportion till din tjänstgöringsgrad. Vår normalarbetstid vid deltidsarbete är något mer individuell och du ska avtala med din närmsta chef vilken normalarbetstid som gäller för dig.