Jour och beredskap

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Jour

Med jour menas sådan ”arbetstid” som på grund av verksamhetens natur kräver att en medarbetare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att utföra arbete vid behov. Som jourtid räknas inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning.

Beredskap

Med beredskap avses att medarbetaren står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som godkänts av arbetsledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete. Beredskap räknas inte som arbetstid men om en medarbetare kallas in för att arbeta under sin beredskap räknas denna tid som arbetstid.