Helg- och klämdagar

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Inarbetning av klämdagar för de med inlöst övertid/förtroendearbetstid och flextid

Arbetet får avslutas klockan 13.00 på helgdagsafton. Klämdagar (dag som både föregås och följs av helgdag eller lördag) kan inarbetas helt.

Dag innan julafton och nyårsafton samt dag innan röd dag likställs med helgdagsafton. Dag innan nationaldagen 6 juni likställs inte med helgdagsafton.

All ledighet ska inarbetas i förväg inom flextidsramen. Ledigheten ska bevilas av närsta chef.
Anställd som har inlöst övertid/förtroende arbetstid är befriad från tjänstgöring enligt ovan utan särskild inarbetning.

Nationaldagen/ 6 juni

Om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret som kompensation. Den lediga dagen ska beviljas först efter att annandag pingst har infallit. 

Kompensation för 6 juni registreras i Medvind.

Denna bestämmelse gäller endast de arbetstagare som har heltidsmått 40 timmar/vecka med undantag för lärare enligt bilaga M. Närmaste chef ska följa upp att rätt ledighet tas ut.