Förtroendearbetstid

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Många av Tibro kommuns chefer har förtroendearbetstid. Det innebär att arbetstagaren har oreglerad arbetstid och därmed ingår inte övertid och övertidsersättning.