Frågor och svar om hanteringen av Coronaviruset

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

HR-enheten Tibroanpassar fortlöpande den information som ges från svenska myndigheter och organisationen Sveriges kommuner och regioner angående hanteringen av Coronaviruset. Det görs för att det ska vara så enkelt som möjligt för kommunens chefer att utöva ett tryggt ledarskap. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

Informationen och svaren på frågorna på den här sidan utgår från lagar, avtal samt de anvisningar och rekommendationer som utfärdas av SKR och svenska myndigheter.

Med anledning av att informationsflödet ständigt uppdateras är det viktigt att du som chef har ett källkritiskt tänk. Följ alltid myndigheternas uppmaningar och de kommunövergripande instruktioner som ges.

Det är också viktigt att förvaltningen och den specifika verksamheten tillsammans tolkar vad myndigheters beslut och anvisningar innebär för oss. HR-enheten finns som stöd. Tillsammans med berörda chefer skapar vi tydlighet och trygghet för våra medarbetare.