Heltidsresan

Här hittar du information om "Heltidsresan" som syftar till att heltidsanställning ska vara norm inom socialförvaltningen.

Tidplan 2021 - 2024

Nyhetsbrev april 2021
Nyhetsbrev juni 2021

Projektdirektiv för Heltidsresan

Sammanställning från arbetsgrupper - Heltidsresan

Kommunikationsplan för Heltidsresan

Ramar under pilotprojektet Heltidsresan

Blankett: Önskad sysselsättningsgrad

LOK - ständig nattjänstgöring under pilotprojekt heltidsresan