Heltidsresan

Här hittar du information om "Heltidsresan" som syftar till att heltidsanställning ska vara norm inom socialförvaltningen.

Nyhetsbrev Juni 2020

Nyhetsbrev April 2020

Nyhetsbrev Februari 2020

Nyhetsbrev December 2019

Projektdirektiv för Heltidsresan

Sammanställning från arbetsgrupper - Heltidsresan

Kommunikationsplan för Heltidsresan

Ramar under pilotprojektet Heltidsresan

Blankett: Önskad sysselsättningsgrad

LOK - ständig nattjänstgöring under pilotprojekt heltidsresan