Heltidsresan

Här hittar du information om "Heltidsresan" som syftar till att heltidsanställning ska vara norm inom socialförvaltningen.

Preliminär tidsplan 2020-2021

Nyhetsbrev December 2020

Nyhetsbrev Oktober 2020

Nyhetsbrev Augusti 2020

Nyhetsbrev Juni 2020

Nyhetsbrev April 2020

Nyhetsbrev Februari 2020

Nyhetsbrev December 2019

Projektdirektiv för Heltidsresan

Sammanställning från arbetsgrupper - Heltidsresan

Kommunikationsplan för Heltidsresan

Ramar under pilotprojektet Heltidsresan

Blankett: Önskad sysselsättningsgrad

LOK - ständig nattjänstgöring under pilotprojekt heltidsresan