Gemensamma riktlinjer och rutiner

Här hittar du gemensamma riktlinjer och rutiner inom individ- och familjeomsorgen.

Rutin vid hot och våld

Rutin för rensning i personakt

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling

Hur man överklagar hos förvaltningsrätten

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Rutin säkerställande för mottagande av inkommen anmälan via fax, post, telefon och e-post

 

E-tjänstekort

Information om e-tjänstekort (SITHS) till dig som arbetar i Tibro kommun