Läkemedelshantering

Riktlinjer, blanketter och anvisningar om läkemedelshantering

Riktlinjer för läkemedelshantering i Skaraborgs kommuner

Läkemedelsansvar - Bilaga 1

Ansvar gällande enhetens narkotikakontroll - Bilaga 2

Lokal rutin för läkemedelshantering - Bilaga 3

Ordinationshandling - Bilaga 4

Övertag av läkemedelsansvar- Bilaga 5

Rutin och signeringslista för skötsel av läkemedelsförråd och patientbundna läkemedelsskåp - Bilaga 6

Rutin och signering av temperaturkontroll i läkemedelsförråd och kylskåp - Bilaga 7

Förbrukningsjournal patientbundna narkotikaklassade läkemedel - Bilaga 8

Blankett för bortplockade/kasserade narkotikaklassade läkemedelsplåster - Bilaga 9

Kvittens - Bilaga 10

Behandlingsanvisning vid risk för överkänslighetsreaktion - Bilaga 11

Lokal rutin - Leverans av läkemedel - Apodoshantering 

 

Läkemedelshantering Korttiden 

 

Läkemedelsavstämning 

Regional Medicinsk Riktlinje för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Riktlinje för läkemedelsavstämning

Provtagning inför läkemedelsavstämning - bilaga 1

Användaranvisning för symtomskattningsformulär - bilaga 2

Symtomskattningsformulär från Apoteket Farmaci - bilaga 3

 

Läkemedelsordinationer - Ordinationshandlingar upprättade gemensamt med Närhälsan, Tibro Vårdcentral.

Vid behovsordination av läkemedel 

Trygghetsordination i livets slutskede

 

Vaccinationer

 Rutin för influensa vaccination i Tibro kommun för patienter och personal

Rutin för Pneumokockvaccination i Tibro kommun 

Inj. vaxigrip - FASS

Inj. Pneumovax - FASS

Blankett inför vaccination mot säsongsinfluensan 2015/2016

Blankett för personalvaccination mot säsongsinfluensa 2015/2016

Blankett inför vaccination mot Pneumokocker

Blankett: Uttag av influensavaccin

Blankett: uttag av Pneumovax

 

Akutläkemedel

Rutiner, beställningsblanketter och Generikalista

Leveransuppgifter till det kommunala akutläkemedelsförrådet

 

Överkänslighet

En förutsättning för att kunna verkställa en ordination angående i.v. eller i.m injektion (t ex järn- och antibiotikainjektion) med risk för överkänslighetsreaktion är att en behandlingsanvisning från pat.ansvarig läkare till ssk i kommunen finns.

Anvisningen ska finnas påskriven tillsammans med skriftliga ordinationer till omvårdnadsansvarig ssk i kommunen om vad som skall ges vid en eventuell anafylaktisk chock. Till ordinationen ska det bifogas recept på ev. läkemedel som ej finns i akutläkemedelsförrådet. Läkemedlen ska finnas hos patienten innan ordinationen kan verkställas.
 
 
 

Länkar Läkemedel 

REK - listan

FASS

Läkemedelsboken