Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsförteckning 2019-2022
antagen av Socialnämnden 2019-02-18, senast reviderad 2021-02-23

Anmälan om delegationsbeslut