Coronavirus - Covid-19

Kontakter

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Riktlinjer och rutiner för kommunal vård- och omsorg

Längst ner på sidan finns även utbildningsfilmer.

Vårdhygien Regional rutin Covid-19

Komplettering av regional rutin Covid-19 gällande vårdhygieniska rutiner för  ordinärt boende, till exempel hemtjänst och hemsjukvård

Komplettering av regional rutin Covid-19 gällande vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS.

Generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg

 


Samtliga medarbetare inom vård- och omsorg, och LSS

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Lokal rutin - Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk person inom vård och omsorg

Source control - Visir contra skyddsglasögon

Omhändertagande av patient med Covid-19 - Information från Rehab

Omhändertagandet av avliden med misstänkt/konstaterad Covid-19

Lokal rutin för avfallshantering och arbetskläder vid utbrott av Covid-19

Förändring av verkställighet med anledning av Covid -19

Basala hygien- och klädrutiner

Rengöring av hjälpmedel

Instruktion för användning av andningsskydd

 

Sjuksköterskor

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Loggbok vid misstänkt Covid-19

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal rutin Screening – smittspårning inom kommunal vård och omsorg

 

Enhetschefer

Handlingstöd vid misstanke om Covid -19

Handlingstöd Tibro kommun Patientsäkerhet vid covid-19

Regional rutin - Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Lokal Rutin Screening – smittspårning inom kommunal vård och omsorg

Checklista inför provtagning vid symtom och screening

Lokal rutin - Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk person inom vård och omsorg

Source control - Visir contra skyddsglasögon

Generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg

Checklista preventiva åtgärder Covid-19

Fotvårdsbesök på SÄBO

Frisörbesök på SÄBO

Checklista vid misstänkt/konstaterad smitta hos vårdtagare eller personal

Förändring av verkställighet med anledning av Covid-19 

Protokoll för desinfektion av ytor

 

Regionala riktlinjer och rutiner

Vårdgivarwebben

Smittskydd Västra Götaland

Vårdhygien SKAS rutiner för kommuner

 

Nationell information

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

 

Utbildningsmaterial

Case Covid-19

Kommunikation SBAR

 

Filmer - Utbildning och information

Basala hygienrutiner och Covid-19 - Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. 

Skydd mot Covid -19   (instruktionsfilm)

På och avtagning av skyddsutrustning vid covid-19