Äldreomsorg

Gemensamma riktlinjer och rutiner

Här hittar du gemensamma riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen.

Särskilt boende

Här hittar du rutiner gällande särskilt boende.

Korttidsboende

Här hittar du rutiner gällande korttidsboende.

Signeringslistor

Här hittar du signeringslistor gällande äldreomsorgen.

Demensorganisation

Här hittar du information och rutiner som rör personal inom demensorganisationen.