Uppdragsbeskrivning för anställda

Uppdragsbeskrivningar för socialförvaltningens befattningar

Uppdragsbeskrivning MAS

Uppdragsbeskrivning SAS

Uppdragsbeskrivning Verksamhetschef

Uppdragsbeskrivning Enhetschef

Uppdragsbeskrivning Kvalitetsutvecklare

Uppdragsbeskrivning 1:e socialsekreterare

Uppdragsbeskrivning Behandlingsansvarig

Uppdragsbeskrivning Förvaltningssekreterare

Uppdragsbeskrivning Utredningssekreterare

Uppdragsbeskrivning Stödpedagog

Uppdragsbeskrivning Stödassistent