Introduktion nyanställd

Här följer några dokument som är specifika för Socialtjänsten. I övrigt följs kommunens introduktionslista vid nyanställning av personal som du hittar i medarbetarhandboken.

Överenskommet förhållningssätt

Arbetsmiljöpolicy

Önskemål om förändrad sysselsättningsgrad

Språkkunskaper

Sekretess blankett

 

Länkar

Sekretess

Policy kvalitetsarbetet

Klagomålshantering