Övergripande rutiner och riktlinjer

Här kan du se rutiner och riktlinjer som gäller hela socialförvaltningen.

Delegationsförteckning 2019-2022
antagen av Socialnämnden 2019-02-18, senast reviderad 2020-08-24

Anmälan av delegationsbeslut

Dokumenthanteringsplan, antagen av socialnämnden 2017


Handbok för social dokumentation

 

Vägledning för kontakt med media under pandemi - kris och beredskapsläge

 

Att överklagar socialnämndens beslut

Rutiner rapportering av ej verkställda beslut

Rutin för registrering av volymmått

 

Arkiveringsinstruktioner

Rutin för socialförvaltningens hantering av statistik

Socialförvaltningens policy för hantering av minibussar

 

Rutin för Trygghetslarm vid extraordinära händelser

Larmombudets roll

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder

Rutin Lex Maja