Krishantering

 

Beredskapsplan

Här på länken nedan finner Du en plan för nämndens verksamhet vid extraordinära händelser eller i händelse av höjd beredskap i riket. Extraordinära händelser kan vara giftutsläpp. bombhot, stora trafikolyckor, naturkatastrofer m m. I planen beskrivs hur varje enhet skall hantera situationen.

Plan vid extra ordinära händelser förvaltningsplan för socialtjänsten, antagen av Socialnämnden, 2011-01-31

 

Ledningsplan

Vid en extraordinär händelse i fred och vid höjd beredskap organiseras socialtjänstens ledningsfunktion. Se vidare länk nedan.

Socialtjänstens ledningsgrupp och arbetsgrupp skall kunna organiseras inom 3 timmar efter det att kommunstyrelsens ordförande fattat beslut om att beredskapsorganisationen skall gälla.

Ledningsplan

 

Risk- och sårbarhetsanalys

Denna plan innehåller en förteckning över möjliga risker inom förvaltningens område, såsom giftutsläpp, naturkatastrofer som översvämningar och liknande, samt allt som vi ser skulle kunna inträffa för våra vårdtagare/ brukare och personal.

Risk- och sårbarhetsanalys

Åtgärdsplan vid IT-avbrott