Anhörigstöd

Kontakter

Tibro kommun erbjuder stöd till anhöriga inom samtliga av socialförvaltningens områden. Stödet skall vara förebyggande och individuellt anpassat utifrån de behov den anhörige har.

 Anhörigstöd handlar om något mer än att se, lyssna och mötas.

Information om anhörigstöd i Tibro kommun

 

Inom socialförvaltningen i Tibro kommun finns en handbok för kvalitetssäkring av anhörigvänliga verksamheter.

Denna handbok är till som ett stöd och hjälpmedel för de som möter anhöriga i det direkta vård och omsorgsarbetet. Det är även ett hjälpmedel för dig som nyanställd. Samt ett diskussions och utvecklingsmaterial att använda i verksamheterna och för anhörigombuden.

Handbok för anhörigvänliga verksamheter inom socialtjänsten i Tibro kommun

 

Vägledning för verksamhetsansvariga

Socialstyrelsen gav 2013 ut en vägledning med målet att inspirera verksamhetsansvariga att utveckla sitt stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Materialet beskriver också vem som är anhörig och vilken typ av stöd det kan handla om.

Vägledning för tillämpning av 5 kap. 10§ socialtjänstlagen