Avvikelsehantering

Ny rutin för avvikelsehantering är under framtagande och kommer presenteras hösten 2016. Fram tills dess gäller rutiner för fel och brist, avvikelser HSL och Lex Sarah/Maria.