Ledningsgruppen

Kommunens ledningsgrupp består av kommunchefen, förvaltningschefer, personalchefen och ekonomichefen.

Ledningsgruppen möts som regel varannan onsdag.

Gruppens sammansättning:

 • Kristina Lundgren, kommunchef
 • Eva Gustavsson, skolchef
 • Anneli Maaranen, socialchef
 • Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef
 • Peter Doverholt, kultur- och fritidschef
 • Ulrika Wennerkull, personalchef
 • Ulf Jansson, ekonomichef
 • Peter Legendi, IT- och kommunikationschef

16 oktober 2018 fastställdes ledningsgruppens uppdrag. Här framgår att gruppen ska

 • Leda, styra och utveckla verksamheten i gemensamma, övergripande och strategiska frågor så att organisationen framgångsrikt genomför fattade beslut.
 • Genom egna initiativ och uppdrag från politiken agerar vi för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare
 • Säkerställa helheten
 • Verkställa politiska beslut
 • Initiera och fatta beslut