Rapportera incident

Får du kännedom om en Informationsincident - rapportera den!

Principen när det gäller incidenter är att det är bättre att rapportera en gång för mycket än inte alls!

Du hittar formuläret för anmälan på Serviceportalen (skriv support/ i webbläsaren), därefter Hem, Support och Rapportera informationssäkerhetsincident. Kom ihåg att informera även din chef!

Vad är det som ska rapporteras? På fomulärsidan finns några hjälpande val! Det här är hjälptexten:

Vad har hänt?
Förlust: Information har gått förlorad på något sätt, till exempel genom att en dator blivit stulen
Förstöring: Någon eller något har förstört information, till exempel genom att en dator har gått sönder
Obehörigt röjande genom felaktigt utskick av e-post/brev/sms
Obehörigt röjande: övrigt
Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som den saknade behörighet till
Utskrift på fel skrivare
Ändring: Personuppgifter eller annan information av värde har ändrats på något sätt
Annat - skriv i rutan "Kort beskrivning av incidenten" nedan.

imagev51vj.png

Svårt att beskriva? Ring IT-supporten och framför din incident!