Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett arbetsområde som blir allt viktigare och är ett proriterat område inom digitaliseringsrådet.

I digitaliseringsrådet sitter representanter för förvaltningarna och rådet leds av skolchef Eva Gustavsson. I rådet ingår även Peter Legendi, Thomas Gardell, Mattias Gustafsson, Johan Fransson och Johanna.

Informationssäkerhet handlar om rutiner och skydd av information utifrån:

Konfidentialitet - att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig
Riktighet - att information är korrekt, aktuell och fullständig
Tillgänglighet - att information är åtkomlig och användbar av behörig