Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett arbetsområde som blir allt viktigare. Sedan 2018 har Tibro ett samarbete med Skövde med syfte att stärka informationssäkerheten.

Under 2020 genomförs utbildning av chefer. Utbildningen, som baseras på ett utbildningsmaterial från MSB, beräknas pågå under mars-maj.

Thomas Gardell, IT-samordnare på socialförvaltningen, avser besöka kommunens fem förvaltningsledningsgrupper under februari-mars och då informera om informationssäkerhetsarbetet och utbildningen av chefer.

Informationssäkerhet blir en del av innehållet i introduktionsutbildningen, som är en utbildningssatsning där lanseringen beräknas ske i september 2020.

Informationssäkerhet är ett av ämnena på digitaliseringsrådets dagordning. I digitaliseringsrådet sitter representanter för förvaltningarna och rådet leds av barn- och utbildningschef Eva Gustavsson. Vid några tillfällen per år medverkar även IT-chefen och kundansvarige från Skövde kommun.

Informationssäkerhet handlar om rutiner och skydd av information utifrån:

Konfidentialitet - att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig
Riktighet - att information är korrekt, aktuell och fullständig
Tillgänglighet - att information är åtkomlig och användbar av behörig
Länk till MSB:s information om informationssäkerhet.