Rutin tankkort

Förvaltningens fordonsadministratör ansvarar för att rutinerna för tankkort följs när det gäller kommunägda bilar eller kommunleasade bilar.

Övergripande fordonsadministratör kontrollerar med jämna mellanrum tankkortssystemet att användningen fungerar enligt förväntan.

Förvaltningens fordonsadministratör meddelar övergripande fordonsadministratör när behörigheter ska förändras.

Tankkort är en personlig värdehandling. Förlorat tankkort måste anmälas omedelbart till övergripande fordonsadministratör.

Tankkortet kan användas på CircleK- och Ingostationer.

Tankning kräver fordonskort i bilen och personligt kort.

När det gäller hyrbilar från Skövde kommun gäller Skövde kommuns rutiner för tankkort. Kort som gått sönder ska alltid anmälas till SSESA på tfn 0500-498132 och man får då även komma och kvitterat ut ett nytt. För att spärra borttappat kort ringer man dagtid till SSESA, kvällar/helger ringer man bensinbolaget 08-429 63 00. För nytt kort kontaktar man SSESA. Förvara aldrig förvara kort och kod tillsammans.