Rutin tankkort

Förvaltningens fordonsadministratör ansvarar för att rutinerna för tankkort följs när det gäller kommunägda bilar eller kommunleasade bilar. Systemansvarig - IT-chefen - kontrollerar med jämna mellanrum tankkortssystemet att användningen fungerar enligt förväntan. Ska behörigheter ändras anmäls detta till IT-chefen. Tankkort är en personlig värdehandling. Förlorat tankkort måste anmälas omedelbart till övergripande fordonsadministratör. Tankkortet kan användas på CircleK- och Ingostationer.

När det gäller hyrbilar från Skövde kommun gäller Skövde kommuns rutiner för tankkort. Kort som gått sönder ska alltid anmälas till SSESA på tfn 0500-498132 och man får då även komma och kvitterat ut ett nytt. För att spärra borttappat kort ringer man dagtid till SSESA, kvällar/helger ringer man bensinbolaget 08-429 63 00. För nytt kort kontaktar man SSESA. Förvara aldrig förvara kort och kod tillsammans.