Rutin nyanskaffning fordon

Inled projektet med att kontakta kommunens övergripande fordonsadministratör Elisabeth Ransveden. Därefter kan kontakt tas med kommunverkstan i Skövde, Stefan Håkansson 8713 eller Christina Svensson 8132.

Skövde ger råd och tips inför beställningen. Valbara fordon avgörs av gällande upphandling.

Ny bil (personbil, skåpbil, minilastbil, minibuss) hyrs genom Skövde, som i sin tur blir leasingägare. Skövdes leasingavtal löper 36 månader, därefter avyttras bilen. Beställning av bil/fordon blir därmed alltid ett 36-månadersåtagande. Större arbetsfordon hyrs i 60 månader.

Budgetansvarig eller förvaltningschef beställer/tecknar hyresavtal/fordon med Skövde.

Kommunverkstan iordningställer bilen inför leverans i Tibro. Leverans innebär

  • engångskostnad beroende på tillval,
  • månadskostnad i 36 eller 60 månader beroende på fordonstyp,
  • avyttringskostnad beroende på bildens kondition vid avslutningstillfället.

Obligatoriskt inför leverans är

  • montering av dekaler (om inte särskilda skäl finns) i enlighet med kommunens grafiska profil,
  • alkolås samt
  • elektronisk körjournal.