Rutin försäljning av bil

Verksamhetsansvarig – fordonsansvarig – kontaktar övergripande fordonsadministratör (ÖFA) angående avyttringsuppdrag. ÖFA är Elisabeth Ransveden på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fordonsansvarig meddelar YY-kod för debitering och ansvar/vht om försäljningen skulle medföra ett överskott.

ÖFA anmäler till företaget BCA via Fleet Management att fordon är klart för försäljning.

ÖFA meddelar BCA var fordonet inklusive eventuella sommar- respektive vinterdäck finns för avhämtning och var bilnycklar och gul ägarbyteslapp finns att hämta.

BCA hanterar relationen med kommunens leasinggivare.

BCA genomför rekonditionering och värdering av eventuella skador på bilen och återkopplar till ÖFA med förslag på utropspris. Fordonsansvarig tar ställning till reservationspris, d.v.s. lägsta tänkbara pris.

Hur mycket en försäljning kostar varierar, ett riktpris är 4 000-5 000 kr/bil.

Inom 9-15 dagar har BCA sålt fordonet.

ÖFA informerar Skövde att försäljningen genomförts. Därmed kan Skövde avföra fordonet ur Fleet Intelligence.

Om det blir ett glapp mellan leasingavtal och ny bil

Det datum du tänkt byta gammal mot ny bil kan ändras. Det som kan inträffa är att leasingavtalet löper ut innan den nya bilen är på plats. Med hjälp av ÖFA förlängs leasingperioden så länge det behövs. När leverans av ny bil blir känt tar du kontakt med bilförsäljaren, som avslutar leasingen, hämtar och rekondar samt säljer den. Mellanskillnaden mellan avslutningskostnad hos leasingleverantören (restvärdet) och försäljningsföretagets försäljningspris blir antingen en kostnad eller en intäkt.