Rutin försäljning av bil

Verksamhetsansvarig – fordonsansvarig – kontaktar övergripande fordonsadministratör (ÖFA) angående avyttringsuppdrag. ÖFA är Elisabeth Ransveden på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fordonsansvarig meddelar YY-kod för debitering och ansvar/vht om försäljningen skulle medföra ett överskott.

ÖFA anmäler till BCA via Fleet Management att fordon är klart för försäljning.

ÖFA meddelar BCA var fordonet inklusive eventuella sommar- respektive vinterdäck finns för avhämtning och var bilnycklar och gul ägarbyteslapp finns att hämta.

BCA hanterar relationen med kommunens leasinggivare.

BCA genomför rekonditionering och värdering av eventuella skador på bilen och återkopplar till ÖFA med förslag på utropspris. Fordonsansvarig tar ställning till reservationspris, d.v.s. lägsta tänkbara pris.

Hur mycket en försäljning kostar varierar, ett riktpris är 4 000-5 000 kr/bil.

Inom 9-15 dagar har BCA sålt fordonet.

ÖFA informerar Skövde att försäljningen genomförts. Därmed kan Skövde avföra fordonet ur Fleet Intelligence.