Rutin skötsel av bil

Verksamhet som äger, leasar eller hyr bil är ansvarig för bilvård. 

Kommunen är på väg att upphandla dels biltvätt, dels däckshotell.