Fordonsadministratörer

Övergripande fordonsadministratör - Elisabeth Ransveden - är tjänsteperson utsedd av SHB-chef.

Uppgifter för övergripande

 • Sköter hantering av registreringsbevis samt ägarbyteslappar och ser till att Tibro kommuns fordon stämmer hos Transportstyrelsen. Registreringsbevisen förvaras centralt.
 • Samordnar avyttring av kommunägda fordon och kommunala leasingfordon.
 • Är huvudkontakt mot Skövde.
 • Sammankallande vid möten med fordonsadministratörerna.
 • Systemadministratör för systemet för tankkort hos CircleK.

Varje förvaltning har en fordonsadministratör, utsedd av respektive förvaltningschef.

 • KLK: Liselotte Ekman
 • SHB: Elisabeth Ransveden (även övergripande fordonsadministratör)
 • SOC: Hans-Erik Alin
 • KoF: Marie Wickman
 • BoU: Jakob Mako

Uppgifter för förvaltningens fordonsadministratör

 • Har övergripande koll på förvaltningens fordon (både egenägda och hyrda fordon från Skövde)
 • Ser till att varje fordon har en fordonsansvarig (kan vara fordonsadministratören)
 • Är ansvarig att förvaltningens fordon är korrekt registrerade i uppföljningssystemet Fleet Intelligence, har inloggning i systemet
 • Är ansvarig att förvaltningen har en väl fungerande hantering för tankkort. Uppdatering av behörigheter utförs av övergripande fordonsadmininstratören.
 • Är ansvarig för att rutiner för fordon följs avseende bilvård, service, däckskifte.
 • Är kontaktperson mot kommunverkstan i Skövde för frågor gällande förvaltningens fordon (t.ex. försäkringsärenden)
 • Utbytesplan egenägda till Skövdeägda fordon.

På sikt minskas fordonsadministratörens uppgifter i takt med att antalet kommunägda bilar reduceras genom avyttring och genom att merparten av fordonsparken kommer att vara hyrda genom Skövde kommun.